23.04.2010 - WILNO - Festiwal Polskiej Piosenki
Piotr Bakal był przewodniczącym Jury Festiwalu Polskiej Piosenki w Wilnie organizowanym od kilku lat przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna". Festiwal odbył się w sali widowiskowej Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wzięło w nim udział aż 66 młodych wykonawców w różnych grupach wiekowych. Zwycięstwo w Festiwalu wiąże się z bezpłatnym udziałem laurata/laureatki w Międzynarodowych Warsztatach Piosenkarskich organizowanych co roku w Polsce przez Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR.

LITWA, Wilno, Dom Kultury Polskiej, ul. Naugarduko 76