*** (jeśli istnieje piekło)

jeśli istnieje piekło
to byłem tam
na progu ostatniego kręgu

jeśli istnieje niebo
to zmierzam tam
niczego już się nie lękam

nienawiść, jeśli istnieje
poznałem ją
do dziś wygrzebuję się z ruin

miłość, skoro istnieje
zburzony dom
gdzieś, kiedyś odbuduję

10.10.1992