*** (słowa padły)

słowa padły
ogłuszone ciężarem
nie ma mowy
nie ma nas

13.12.1989