*** (oczywiście)

oczywiście
jestem pesymistą
nie nabrałem przekonania do życia
pozagrobowego
i wciąż ten brak czasu
by zostać
nieśmiertelnym

19.07.1989