Odwilż

z okazji 5 urodzin zimy
przywrócono wiośnie status
największego uprzywilejowania

puściły lody

żywioł skierowano do koryta
wyznaczonego przez
wały

mimo to
pod jednym z mostów
porozumienia
zaczął gromadzić się lód

próby rozsadzenia masy
od środka
przy użyciu wypróbowanych
metod i sprzętu
spaliły na panewce

most runął
wały się zerwały

uwolniony żywioł wyznaczył
nowe koryta

w miejsce mostu
postawiono słupy
graniczne

02.03.1987