*** (zaścianek Europy)

zaścianek Europy
z pępkiem świata myląc
rytualnie prężymy piersi

nałogowi bohaterowie
upadłych rewolucji

dowartościowani
samozrealizowani

mądrzy po szkodzie

nareszcie
otwiera się przed nami
kolejna epoka
stawiania ołtarzy
i patetycznego
plucia w brodę

07.12.1983