*** (drobni wytwórcy)

drobni wytwórcy
wielkich marzeń
chałupnicy miłości

domokrążcy
z sercem na dłoni
kamieniem w garści

umorusani sprzedawcy dni
które były i będą
nawet bez nas

23.10.1979