Z gór

kamienistym szlakiem
chybotliwą percią
idzie człowiek

z sercem
problemem
godnością

kiedy runie w przepaść
nieruchome szczyty
chórem to przemilczą

25.09.1976