Astronomia

spirale elipsy okręgi
niezachwiana harmonia
błędnych kół

30.10.1979