Pisanie wierszy

nieodwracalnie - cios za ciosem
niweczę szanse czystej kartki
stawiam litery

30.12.1980